Projektek

Tüske Uszodakomplexum

ELŐZMÉNYEK

A területre a 1996-os EXPO világkiállítás részére sport jellegű utóhasznosítási szándékkal már készültek tervek. Az A&D Stúdió által megtervezett sportcsarnok, fedett uszoda, edzőcsarnok, transzformátor állomás épületei közül a sportcsarnok és az edzőtermek szerkezetei megvalósultak, az uszoda építése az alapozási munkáknál akadt el. A világkiállítás lemondása után az addig elkészült épületeket bezárták, a terület elhagyatottan pusztult.
2012-ben a sportlétesítmények befejezéséről döntött a Kormány és így 2013-ban sor kerülhetett az új uszoda épületére vonatkozó pályázatra.

HELYSZÍN

Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb városrésze a XI. kerületben, a Rákóczi híd budai hídfőjének északi oldalán. A területén campus jellegű, parkosított környezetben találhatóak a Magyar Tudósok körútján belül  két egyetemhez tartozó oktatási épületek, azon kívül hitéleti és sportlétesítmények, az északi és a déli végén pedig jellemzően irodaházak.
A Tüske Sportcsarnok mellett megvalósítandó versenyuszoda a park külső gyűrűjén helyezkedik el,  tőle északra találhatóak, szintén a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubhoz tartozó Sportcsarnok épületei. Az épület szerkesztését alapvetően befolyásolta a már meglévő épített környezet, különös tekintettel a Tüskecsarnokra, melyhez felszín alatt és felett is sokrétű funkcionális kapcsolat köti.

KÜLSŐ

Az Infopark területének jelentősen különböző karakterű, szabadon álló épületei a már rendezett részeken vonzó, modern épületegyüttest alkotnak. Az új épület a már meglévő beépítések mellett új karakterrel, letisztult, egyszerű formákkal gazdagítja az Infopark campus-karakterét. Tömegformálásával és homlokzatképzésével igyekszik átmenetet képezni a körút túloldalán lévő oktatási tömbök többszintes, irodaház jellege, valamint a mellette található, különböző korokból származó sportcsarnokok funkcionális, néha reprezentatív, máskor ipari jellegű kialakítása között. Tömegének volumene nagyságrendileg megegyezik a Tüskecsarnokéval, azonban építészeti és tartószerkezeti kialakítása a tervezési program és a kor igényeinek megfelelően jóval szikárabb, visszafogottabb.

Építészeti világa kettős: a sport és rekreációs funkciót tükröző egyfelől inkább játékos, kapcsolatot kereső, mint zártan magába forduló, másrészt viszont tömegformálási eszközökkel is segíti a látogatók minél egyszerűbb orientálódását. Az előbb említett nyitottságot különösen jól erősítik az alsóbb, így a fő megközelítési illetve menekítési szintekre jellemző horizontális, egybefüggő üvegfelületek, melyek egyúttal a beltéri funkcióknak is kellemes hangulatot nyújtanak az külső rendezett parkhoz fűződő intenzív vizuális kapcsolat által. A rendeltetésből és a tervezési programból adódó geometriai adottságok alapján kialakuló jelentős épülettömeg a meglévő terepadottságokat kihasználva a műszakilag indokolható szintig lesüllyesztésre került, így magasságában illeszkedik a környező beépítés elemeihez. A megjelenő épülettömeg alsó része nagy üvegfelületekkel csatlakozik a környezetéhez, az épülettömeg tömbszerű felső része ezek felett “lebegve” dinamikus kontrasztot ad.

A felső homlokzati zóna nyílászáró kiosztása, valamint a felülvilágítók elrendezése fellazítja a szigorú mértani kereteket, azok változatos mérete és magassága a homlokzati és tetőfelület egységességét erősíti, ugyanakkor vonzó fényjátékkal gazdagítja a belső tereket a természetes megvilágítás biztosítása mellett.
A homlokzat anyaghasználatának megválasztása során a cél az épület egészét meghatározó visszafogott megoldások előnyben részesítésére volt, melyek kedvező beruházási és karbantartási költségekkel párosulnak. A lehetséges alternatívák vizsgálata alapján szálcement homlokzatburkolat készül.

BELSŐ

A tervezett uszodaépület részlegesen alápincézett, alapvetően egyszintes kialakítású, nagyfesztávolságú fedéssel fedett épülettömbként kerül kialakításra. A medencetér körüli lelátófödém megépítésével a földszintes tér, „U” alaprajzi elrendezésben, szintszámban megosztásra kerül, a lelátók alatti területek hasznosításával. Ennek megfelelően három használati szintről beszélhetünk, a gépészeti funkciójú pinceszintről, a vegyes funkciójú medenceszintről és a közönségforgalmi lelátószintről. A tervezett épület igazodva a jelenlegi terepszinthez és a tervezés során figyelembe veendő mértékadó talajvízszint síkjához, a meglévő Tüskecsarnok kialakításához hasonló módon részben a terepszint alá süllyesztve készül. Az uszoda bejárati szintje a Tüskecsarnok bejárati szintjétől 1 m-rel magasabban került meghatározásra (106,50 mBf). A tervezett magassági elhelyezésével és az épület körüli tereprendezéssel elérhetővé válik, hogy az épületbe több homlokzat mentén a rendezett terepszintről, vagy ehhez közeli magassági szintről be lehessen jutni, illetve a nézőtér menekítését közvetlenül a szabadba, majd onnan a terepszintre lehessen biztosítani. A főbejárat a Magyar Tudósok körútja felőli (keleti) oldalon helyezkedik el, nagy méretű szélfogója csoportok fogadására is alkalmas. Az előcsarnok terébe érve az úszni kívánó vendégek a szemközti pénztárakban jegyet váltva lépcsőn vagy felvonóval lejuthatnak az öntözőkhöz és a medencékhez. Az előcsarnok teréhez kapcsolódóan úszóiskolák vagy sporttal kapcsolatos szaküzletek által bérelhető helyiségek, valamint büfé helyezkedik el.
Amennyiben az uszodában sportesemény zajlik, a nézők az előcsarnokból kétoldalt lépcsősoron át jutnak el a nézőtéri szintre. A déli oldalon a nézőtér elérhető akadálymentes felvonóval is. Kétoldalt ruhatár is rendelkezésre áll a nézők részére. A rendezvény végén vagy amennyiben az épület kiürítése válik szükségessé, a vendégek a nézőtérről a teraszokra közvetlenül távoznak.

Az uszodaszinten helyezkednek el a medencék, az öltözők, a sportolókat és a rendezvényeket közvetlenül kiszolgáló terek valamint az uszodát üzemeltető dolgozók munkahelyei. A vendégek az előcsarnokból megérkezve az egyéni vagy csoportos öltözőkön keresztül érik el a medencéket. A medencetérben található az 50 méteres versenymedence és a 25 méteres, változtatható mélységű tanmedence. A medencetérhez wellness zóna, szertárak, úszómesteri, elsősegély és versenybírói terek is kapcsolódnak. A szint déli oldalához csatlakozik a tüskecsarnokkal összekötő folyosó, amelynek bekötési pontjánál egyúttal a csapat sportolók és VIP személyek részére esetileg használható bejárat létesül. Itt helyezkedik el a VIP előtér is, amiből külön lépcsőn közelíthető meg a nézőtér VIP területe. A szint északi oldalán található az üzemi bejárat, amely portaszolgálattal felügyelt. A portaszolgálat helyisége egyúttal kiszolgálja az épületfelügyeleti funkciót is. Az üzemeltetés irodái az előtérhez nyugati irányban kapcsolódnak, keleti irányban pedig az üzemeltetést kiszolgáló tároló és öltöző helyiségek találhatók.

Az üzemi bejárathoz kapcsolódó közlekedőmaggal érhető el az épület gépészeti pinceszintje. Itt nem történik huzamos tartózkodás és munkavégzés, vízgépészeti, épületvillamossági és épületgépészeti funkciójú terek találhatók a szinten.

  • helyszín :Budapest XI.
  • funkció :uszoda
  • év :2013-2016
  • bruttó szintterület (m2) :9600 m2
  • megbízó :MNSK
  • tevékenységek :pályázat, kiviteli terv
  • státusz :elkészült
  • munkatársak :Kádár Mihály, Könözsi Szilvia, Rónaszéki Gábor, Vezér-Vereb Éva, Kovács Dóra, Tornyi Dávid, Szántó Csilla, Sulyok-Magosi Edina, Imre Noémi, Szögi Mátyás
  • partnerek :DPI Design
Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom
Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Köszönjük munkavállalóinknak és partnereinknek, hogy lehetővé tették, hogy cégünk, a TSPC egy gyors átállás után, megteremtve a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, változatlan lendülettel folytathatja a munkát.

A TSPC számára prioritás a munkatársak biztonsága és egészsége, a jelenlegi nehéz helyzetben pedig fontosnak tartottuk, hogy közösségként gondolkozva, egymásért is tegyünk - döntéseink ezt szem előtt tartva születtek meg.

Hiszünk benne, hogy az új munkakörnyezet új nézőpontot, ötleteket és friss energiákat jelent majd - továbbra is szakértelemmel és dinamikus csapattal kísérve megrendelőinket az ötlettől a megvalósulásig.