Projektek

Pécsi Tudományegyetem

A beruházás célja egy korszerű, nemzetközi színvonalú, zöld és hallgatóbarát campus megvalósítása. A PTE Modern Városok Program keretében a meglévő elméleti tömb homlokzati korszerűsítése és részleges belső átalakítása mellett a projekt kiemelt feladata, hogy a jelenlegi épülethez kapcsoltan egy 12 000 négyzetméteres új oktatási és kutatási épületszárnyat alakítson ki a szakma magasabb szintű szakmai követelményeinek figyelembevételével. A munka során a campus belsejében lévő hatalmas központi pihenőpark átalakul és nyitottá válik. A fejlesztés rendezi a campus részben megoldatlan parkolási szükségleteit, 304 parkolóhelyet építve ki az új épülettömb alatt, illetve elkészül 160 biciklis tárolóhely is.

Az új épülettömb kialakításában a TSPC szakemberei komplex megoldásokat mutattak annak összehangolásra, hogy az oktatási területek (szemináriumi termek, nagyelőadók, közösségi terek) és a kutatás terei (laboratóriumok, izolálható lépcsőházak, zsilipek és felvonók, vizsgálók és teszttermek) egymás mellett lehessenek jelen.

Néhány érdekesség:

 • Az új épületszárnyban megépülnek az ún. Core Facility terek, melyek az orvosi kutatások legmagasabb szintű követelményeinek felelnek meg és speciális jellemzőkkel bírnak. Ez a terület a „labor a laboron belül”elv szerint valósul meg, az épület közepén helyezkedik el és az intézetek közösen használják.
 • Bonyolultságát tekintve kiemelkedik a feladatok közül az Imaging laborsor megtervezése, mely az itt elhelyezett, szuperérzékeny optikai eszközök miatt boxonként külön szabályozható légtechnikai és világítási rendszerrel lesz ellátva, hogy fénytől elzárt, fotonizolált területen biztosíthassák a teljes pormentességet.
 • molekuláris biológia labor területe izoláltan, zsilipelő beléptető rendszerrel működtetett lesz. A teljes labortérben a légtechnikai berendezésnek képesnek kell lenni kiszűrni a DNS, RNS szennyeződéseket. Különleges feladat a hőmérséklet, illetve a páratartalom szabályozásának megoldása is.
 • Az épületben meg kellett oldani az élőállatok és vegyszerek függőleges irányú mozgatását a központi tárolók és állatház valamint a laborszintek között, az egyéb közlekedő terektől izoláltan, melyre egy külön csak ezt a célt szolgáló liftcsoport került kiépítésre.
 • Az intézeti működést a földszinten és az első emeleten elhelyezett speciális oktatási terek támogatják modern felszereltségű hallgatói gyakorlatos laborokkal és egyéb oktatási terekkel (300 fős nagyelőadók, 130 fős kiselőadók, oktatási termek).
 • A Pécsi Tudományegyetemen nagyjából 2500 külföldi diák tanul, az új épülettömb kialakítása a megnövekedett hallgatói létszám mellett az ő színvonalas képzésüknek is keretet biztosít majd.

Pécs városa a beruházással egy olyan megújult campussal gazdagodik, mely diákjainak, oktatóinak és kutatóinak modern, innovatív környezetet biztosít, hogy az oktatási és kutatási feladatokban a nemzetközi szinten tudjanak eredményeket mutatni.

 • Helyszín:Pécs
 • Funkció:oktatási intézmény
 • Év:2018-
 • Bruttó szintterület:11223 m2
 • Megbízó:
 • Státusz:folyamatban
 • Tevékenységek:építészeti generál tervezés
 • Munkatársak:Felelős tervező: Kádár Mihály; Projektvezető építészek: Kisgergely Csaba, Sebestyén Péter
 • Partnerek:
Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom
Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Köszönjük munkavállalóinknak és partnereinknek, hogy lehetővé tették, hogy cégünk, a TSPC egy gyors átállás után, megteremtve a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, változatlan lendülettel folytathatja a munkát.

A TSPC számára prioritás a munkatársak biztonsága és egészsége, a jelenlegi nehéz helyzetben pedig fontosnak tartottuk, hogy közösségként gondolkozva, egymásért is tegyünk - döntéseink ezt szem előtt tartva születtek meg.

Hiszünk benne, hogy az új munkakörnyezet új nézőpontot, ötleteket és friss energiákat jelent majd - továbbra is szakértelemmel és dinamikus csapattal kísérve megrendelőinket az ötlettől a megvalósulásig.