Projektek

Egészségház és óvoda

Pér község Győr-Moson-Sopron megyében, a Kisalföld délkeleti részében a Bakony-ér völgyében a Győrt Székesfehérvárral összekötő 81-es számú fő közlekedési útvonalon. Győrtől 15 km-re délkeletre fekszik, közel a világörökség részét képező Pannonhalma városhoz.

Pér községnek jelenleg nincs kialakult faluközpontja. A polgármester a falu jelenlegi szertelen központja helyett egy új arculatot kíván teremteni, amely magába foglalja a nevelési, oktatási, egészségügyi, szolgáltatói, sport és rendezvényközpont funkciókat. Cél volt, hogy az új épületek gyökeres részei legyenek a kialakítandó faluképnek. A tervezési projekt része egy egészség- és szolgáltató ház, valamint egy bölcsőde, óvoda épület főzőkonyhai blokkal. A tornacsarnok épület terveit másik építész iroda készítette.

HELYSZÍN

A tervezéssel érintett ingatlanok: 369, 370, 371/1 és a 371/2 hrsz-ú telkek, amelyek egy része a Szent Imre utcáról, másrészről a József Attila utcáról megközelíthetőek, körbefogva a Polgármesteri Hivatalt. Az ingatlanokon jelenleg kisebb épületek állnak: családi ház, rendelő és védőnői szakrendelő, amelyek elbontásra kerülnek.

PROGRAM

A polgármester elképzelése szerint a Szent Imre utcai saroktelekre épülnek fel első egységben az egészség- és szolgáltató ház, elindítva az új faluközpont arculatát, mögötte húzódna az új tornacsarnok. A két épület közötti tervezett parkolóban pedig ideiglenes piactér alakulna ki. A Polgármesteri Hivatal mögötti L alakú ingatlanra épül fel a bölcsődét, óvodát és főzőkonyhát magába foglaló épületkomplexum.

JAVASLAT

Az egészség- és szolgáltató ház épületegyüttese a Szent Imre utca és az Iskola utca sarkára került telepítésre. A falu központ felé nyitott árkádsorával és oromfalával az új faluközpont kép alapjait formálja meg modern, de a falusias nyeregtetős léptékbe illeszkedve. A telek formája, beépíthetősége és az elvárt funkciók telepíthetősége irányt mutatott a megfelelő elképzeléseknek, figyelembe véve a program komplexitását. A tervezési program fontos része volt az egészségtechnológia. A jogszabályokban és a bevett technológiai előírásoknak az épületnek magába kellett foglalnia, amely a funkció elrendezés során erős kötöttséget adott.

TÖMEGFORMÁLÁS

A program alapvető elképzelése volt, hogy egy épületbe kerüljön az egészségház funkciói (háziorvosi rendelő, fogászat, szakorvosi rendelők, védőnői részleg), míg egy másik tömbbe a szolgáltató funkciók (fiók gyógyszertár, fodrászat, kereskedelmi egységek). A két tömb egymásra merőlegesen telepítettek, helyt adva az épületek mögötti területen a szükséges parkolónak. Az egészség- és szolgáltató ház előképe egy normál parasztház volt melléképülettel, tornáccal, nyeregtetős, oromfalas kialakítással, mai modern letisztult formavilággal. A homlokzat téglaburkolatos kialakítása, finom plasztikai játéka az épület egyszerű, letisztult kubusát hivatott oldottabbá tenni.

ANYAGHASZNÁLAT

A tervezés során törekedtünk a legegyszerűbb, hagyományos megépíthetőségre, figyelve a mai energetikai igényekre. Vázkerámia falazat hőszigeteléssel, ragasztott téglaburkolattal, téglabetétes födémrendszer, egyszerű nyeregtetős fedélszerkezet, sík palafedéssel. A hangsúlyozott bejárati kivágásnál a „negatív” térképzés miatt anyagot váltottunk, belül homogén faburkolattal dolgoztunk.

EGYÜTTMŰKÖDŐK

A tervezés során szorosan együttműködtünk Németh Gyula építésszel (Talent-Plan Kft.) a tornaterem tervezőjével, hogy a két projekt közös területei megfelelően megtervezettek legyenek. Az egészségház megtervezéséhez segítségül hívtuk Kerekes Attila egészségtechnológust, akivel a vázlattervtől egészen az engedélyezési tervig együtt alakítottuk ki a kívánt funkciók elrendezését.

Az önkormányzat EU-s forrásokból kívánja megvalósítani a tervezett épületet, amelynek pályázati lehetőségeit kutatják.

  • helyszín :Pér
  • funkció :egészségügyi, oktatási
  • év :2015
  • bruttó szintterület (m2) :1500 m2
  • megbízó :Pér Község Önkormányzata
  • tevékenységek :engedélyezési terv
  • státusz :folyamatban
  • munkatársak :Faltusz Csaba, Vili Ágota, Hitró Enikő, Imre Noémi, Parai Zoltán
Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom