Projektek

Csabdi településközpont

Csabdi község Fejér megye egy régre visszanyúló történettel rendelkező települése. Adottságait tekintve egy kifejezetten szép fekvésű falu, melynek határán dombok húzódnak és hosszában egy apró patak szeli át. Több nevezetessége közül a légrégebbi az Árpád kori rom, amely egyik domboldalán ékeskedik.

A falu fejlesztésének hosszú távú célja a közösségi területek megújítása, bővítése. A Malom köz szakaszán az elhanyagolt telkek és épületek rendbe tétele, közösségi park létrehozása. Az iskola épületének két ütemben való bővítése, mely először új tornaterem építését, majd később belső körüljáró építését és az udvar felújítását jelenti. A művelődési ház újjá építése. Új vendéglőnek, üzletnek, cukrászdának helyet adó épület létrehozása.

Az épületek megújítása mellett a parkos területek rendbe tételével közösségi programoknak, vásároknak és előadásoknak adhat méltó helyet a település. Ennek fontos része a Szent László-patak vonalának tisztítása és revitalizációja.

 

A fejlesztési terület a Szent László-patak, Malom köz és Szabadság utca által határolt több mint 22.000 m2 nagyságú terület, mely a meglévő és új épületeket a parkkal körbefogva, színvonalas szabadidős és közösségi térként öregbítheti tovább a település nevét. Fejlesztési javaslatunkban a patak menti alsó területeken új sportpályát és játszóteret terveztünk, a lejtős terepbe pedig nézőteret, amely ideiglenes színpaddal kiegészítve lehet rendezvények helyszíne. A park egész területét új gyalogos sétányok tárják föl a pataktól a főutcáig.

Az művelődési ház új épülete a Malom köz felől nyílóan a lejtős terepbe simul. Alsó bejárata egy 200 fős színpaddal rendelkező nagytermet tár föl, mely a község életének fontos helyszínévé válhat. Rendezvények, koncertek, óvodai és iskolai előadások befogadására éppúgy alkalmas, mint kisebb nagyobb kiállítások, tárlatok megrendezésére. Büféje a rendezvényeket és az épület előtti teraszos területet is ki tudja szolgálni, ahonnan a parkra és a patakra is nagyszerű a kilátás. Emelete a terepen uralkodó nagy szintkülönbség miatt az iskola felől lépcső nélkül is megközelíthető. A főbejárat fölötti teraszról külön terem nyílik, amely kiállításoknak egyéb foglalkozásoknak lehet a helye.

Az iskola fejlesztésében először a melléképület kibővítése tervezett egy tornateremmel. Ezáltal a fő épülettel szemben, a patak felől egy közel azonos méretű épületrész szegélyezné az iskolaudvart. Második ütemként a létrejött két párhuzamos épületszárny összekötését javasoljuk egy zsibongó előtérrel, hogy zárt közlekedőn keresztül lehessen elérni az eddigi helyiségeket és legyen a diákoknak lehetősége kiszabadulni a tantermekből egy nagyobb előtérbe. Ez az összekötő szárny lenne az új főbejárata az iskolának a Malom köz felől. A zsibongót nagy üvegfelületekkel határolnánk a homlokzatán, hogy ilyen módon megnyílva látványa végig folytatódhasson az udvaron és így a külső és belső tér, nagyvonalú centrális gyülekező térként tudjon összeérni.

 

  • helyszín:Csabdi
  • funkció:település központ, iskola, művelődési ház
  • év:2015-2016
  • bruttó szintterület:860 m2
  • tevékenység:koncepció terv, engterv, kiviteli terv
  • státusz:megvalósult
  • munkatársak:Kádár Mihály, Kiss Márton, Haaz Imre, Fejér Szabolcs
Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom