Projektek

AMARAH lakónegyed

Amára (al-‘Amāra) városa Irak délkeleti részén, Bagdadtól délre, a Tigris alsó folyása mentén, a Tigris és Eufrátesz közötti lápos terület északi szegletében, az iraki határtól mintegy 50 kilóméterre található. A jellemzően síita muszlim lakta, körülbelül 500 ezer lakosú város a 10. legnagyobb település irakban, Mejszán kormányzóság adminisztrációs székhelye. A régió mezőgazdasági termelési központja, tenyészállat, gyapjú és irhakereskedelme, valamint szőttes és ezüstművességéről nevezetes. A Bagdad-Bászra útvonal fontos állomása vízi kereskedelmi és közlekedési szempontból. Könnyűipari fejlesztési pontenciával rendelkezik.

Éghajlatát tekintve forró sivatagi klímával rendelkezik, extrém forró és száraz nyár és hűvös, csapadékos téli hónapok váltják egymást.

Amára az Iraki háború egyik kitett városa, mely az elmúlt évek rendszerváltozása után kezd újra saját erőre kapni. A városvezetés komoly fejlesztési szándékot mutat a régió fellendítésére, kihasználva az országon belül elfoglalt, és a régióra jellemző kiemelkedő jelentősségű földrajzi fekvését, kereskedelmi, közlekedési és adminisztrációs viszonylatban. Ezen célok teljesülése érdekében a társadalmi bázist képző, fiatal leendő középréteg lakhatási és családalapítási feltételeit kell biztosítani.

PROGRAM

Amára város középtávú fejlesztési koncepciója alapján a város északnyugati igazgatási perifériáján kijelölt 81 hektáros fejlesztési területre a jelenlegi és leendő középosztályba tartozó, főként adminisztratív tevékenységből élő családok lakásait, és az így kialakuló új városrészt kiszolgáló intézményi, közösségi és szakrális terek diszpozíciójára kellett javaslatot tennünk, a helyi és iraki építési szabályzat figyelembe vételével.

ADOTTSÁGOK

A kijelölt tervezési terült sík, sivatagos, jelenleg mezőgazdasági terület. Délről meglévő országos jelentősségű autóút, és északról a Tigris mentén épülő városi elkerölő út határolja. Különleges tényező, hogy egy Irakot átszelő magasfeszültségű eleketromos geincvezeték légkábel szeli ketté a tervezési területet.

JAVASLAT

TSPC javastlata az adottságok figyelembe vételével három fő rétegből építi fel a városfejlesztési projektet:

A középtávú városfejlesztési koncepciótervhez idomulva javaslatot tesz a közlekedéshálózat fejlesztésére, mely a későbbi területhasznosítások során új városi jelentősségű, oldottabb vonalvezetésű körutat is magába foglal.

A tömbösítésre az Amárára eredetileg jellemző, visszafogott, négyszögletű funkcionális tömbökből álló városszövet, és az ezt feloldó keretes felosztást javasoltuk, lakónegyeden központosítva elhelyezett intézményi övezettel. Ez biztosíthatja a fejleszési forrásoktól függő ütemezhetőséget.

A harmadik réteg a sivatagos környezetet oldó természetes és mesterségesen táplált zöldfelületek hálója. Alapjában véve kulturális adottság, hogy a közösségi tevékenységek szabad ég alatt, publikus tereken történnek, ezért a közparkok és közterek nagyvonalú, viszonylag homogén kiosztása, illetőleg a lakóházak parkokkal való kapcsolata tervezési célkitűzés volt.

A városrész lakhatási igényeit általánosan 3 féle méretű, a társadalmi szerkezetre jellemző 6-8 fős családi házak és hozzájuk tartozó telkek racionalizáltan maximalizált kiosztása adja, mely megrendelői feltétel volt. A hozzájuk tartozó generációkat támogató intézményi háttér részben megfogalmazott, részben az iraki építési szabályzat (UHSM) adta.

VÁROS KÖZPONTI INFRASTRUKTÚRA

A tervezett városrész intézményi központja a leendő lakók teljeskörű életviteli igényét szolgálják. Fiatal családok tekintetében a családalapítással kapcsolatos intézményrendszerek, az elindulás során elsődlegesen szükséges szolgáltatások készülnének el. A városszövet kivitelezése során ütemezhető módon van lehetőség a kiépítésre. A közelkeleti vallási kultúra kiszolgálását a tervezési területre levetítve, a súlypontokba elhelyezett mecsetek, közösségi házak férfiak és nők számára, piac és kereskedelmi épületek, bevásárló központok, háziorvosi egészségügyi ház és korszerű szolgáltatásokat nyújtó klinika, többgenerációs oktatási intézményrendszer, a fiatalok fejlődését és időtöltését kiszolgáló sportlétesítmények állnának rendelkezésre. A helyi életvitel alapján a közlekedés gépjármú alapú, ehhez szükséges szervízközpont, benzinkút, stb. a jövőben létesülendő városi elkerülő út mellé telepített. A városrész üzemeltetéséhez szükséges ivóvíz hálózatot a régió mezőgazdasági területet ellátó öntöző csatornahálózatból táplált víz sótlanító telep látja el. Ugyanez a telep szolgálja a parkok öntözéséhez a vizet, az öntözést a városrész különböző helyein föld alá telepített öntözőhálózati vízpumpák biztosítják. A teljes szolgáltatói infrastruktúra mintegy kb. 70 ezer beépített területet foglalnak el.

TÍPUSTERVEK

Koncepciótervünk a lakhatási kérdés megoldására kiterjedt, a megszabott ingatlanméretek, a közlekedés és a kulturából adódó helyiségek és helyiségkapcsolatok szem előtt tartásával alap típusterv csomagot dolgozott ki. Így összesen 3 féle telektípus, 8 féle beépítése, 3 féle méretű házból, a koncepciótervként 25 féle, formavilág alapján a régióra jellemző kortárs vonalat képviselő háztípust dolgoztunk ki 1:200-as szinten. A lakható teljes becsült bruttó szintterület kb. 345 ezer négyzetméter. A házak 2 szintes beépítéssel rendelkező, gépjármű(vek) tárolására alkalmas, átlátások minimalizálását, illetve a családi életet támogató privát tereket, és a lapostető hasznosítást magába foglaló egységek.

  • helyszín :Amára, Irak
  • funkció :masterplan
  • év :2015
  • bruttó szintterület :81 ha
  • tevékenységek :koncepcióterv
  • munkatársak :Parai Zoltán, Hitró Enikő, Tornyi Dávid
Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom
Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Köszönjük munkavállalóinknak és partnereinknek, hogy lehetővé tették, hogy cégünk, a TSPC egy gyors átállás után, megteremtve a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, változatlan lendülettel folytathatja a munkát.

A TSPC számára prioritás a munkatársak biztonsága és egészsége, a jelenlegi nehéz helyzetben pedig fontosnak tartottuk, hogy közösségként gondolkozva, egymásért is tegyünk - döntéseink ezt szem előtt tartva születtek meg.

Hiszünk benne, hogy az új munkakörnyezet új nézőpontot, ötleteket és friss energiákat jelent majd - továbbra is szakértelemmel és dinamikus csapattal kísérve megrendelőinket az ötlettől a megvalósulásig.