Projektek

24 tantermes általános iskola

ELŐZMÉNYEK

Izsák Város Önkormányzatának fejlesztési koncepciója egy, a korábbi Általános Iskola helyén készülő új, modernebb és az igényeknek jobban megfelelő Általános iskola létesítése volt.

Az elkészült pályázati anyag, majd az abból kifejlődő koncepció terv lett a jelenleg épülő Iskola tervezési előzménye.

Az igényeknek megfelelően az iskola 24 tanteremmel és az ehhez kapcsolódó más, a korszerű és teljes körű oktatást segítő helyiséggel és funkcióval felszerelt – mint például, természettudományi-, technika, ének-zene teremmel, kiscsoportos foglalkoztatókkal, több fajta tornateremmel, külső sportpályával. Az épület korszerű és hatékony fűtési rendszerrel és jó komfortérzetet adó légtechnikai rendszerrel kerül felszerelésre. Az épület az elsődleges oktatási szerep mellett más rendezvények, sportesemények lebonyolításra is alkalmas lesz. A különböző lehetséges funkciók az alaprajzi kialakítás során is figyelembe lettek véve, egyszerűbbé téve így a sokoldalú használhatóságot.

 HELYSZÍN

A tervezési terület Izsák központjának közelében található főhomlokzata, az Izsákot átszelő főútra néz. Az oktatási szempontból legfontosabb tantermei azonban a főútra merőleges bekötőútra nyílnak, így biztosítva a tanulás zavartalanságát. A terület nagyjából síknak tekinthető, a több mint 11.500 m2-es telek legmélyebb és legmagasabb pontja között kisebb a magasságkülönbség 80 cm-nél.

 BEÉPÍTÉS

A környező beépítés kisvárosiasnak mondható ennek az utca túloldalán lévő régi malomépület és diákotthon léte sem mond ellent. A mostani tervezési területen korábban is állt egy iskola, illetve a telkek egyesítése előtt három családi ház is.

Az új épület megközelíthetőségénél fontos szempontként merült fel az autóval érkező itt dolgozók és a gyermekeiket szállítók, illetve a kerékpárral érkezők érdekeinek figyelembevétele.

A tervezett épület két traktusra bontható, az oktatási szárnyra, illetve a tornatermekre beleértve a tornatermeket kiszolgáló öltöző és szertár blokkra. Az oktatási szárny további két részre osztható az egymás feletti szinteken lévő tantermekre, illetve az aula túlsó oldalán nyíló folyosóra szervezett csoporttermekre oktatói szakaszra és szaktantermekre.

Építészetileg nincs hangsúlyos elválasztás a két funkció között, inkább csak a belső térszervezés logikája különbözteti meg őket. A két traktus egymástó függetlenül is működtethető, így külön bejárattal és külön lifttel illetve lépcsővel rendelkeznek. A fűtés és a légtechnika is külön működtethető bennük.

Az épülettömeg nagyjából „U” alakot formáz, a két szár által közrefogott belső udvar nyújt intimitást a szabadtérben pihenő/játszó tanulóknak. Az itt található belső udvar pusztán optikai elemekkel választja el egymástól az alsó és felső tagozatos iskolásokat illetve innen nyílik a sportpálya is amely közvetlen kapcsolatban van a tornatermekkel és a szertárakkal.

  • helyszín :Izsák
  • funkció :iskola
  • év :2015-2017
  • bruttó szintterület:9.200 m2
  • megbízó :Izsák Város Önkormányzata, Nemzeti Sportközpontok
  • tevékenységek :koncepció terv, vázlatterv, látványterv, engedélyezési terv, kiviteli terv
  • státusz :folyamatban
  • munkatársak :Beszeda Zoltán, Tömösi Örs, Vezér-Vereb Éva, Parai Zoltán, Kovács Dóra, Tornyi Dávid, Kovács Erzsébet, Péter Éva
Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom