Karrier

DOLGOZZ VELÜNK!

Lendület, innováció, csapatmunka és komplex gondolkodás – a TSPC Csoport Magyarország vezető építész és mérnökirodája, ahol az ötlettől a megvalósításig kísérjük megrendelőinket. A cég alapításakor meghatározott cél, az építészet és műszaki megoldások terén működő szakágak és szaktudás egyetlen cégben történő egyesítése a mindennapi munka kiemelkedő ereje is: a nálunk dolgozó kollégák szakterületüktől függetlenül a teljes munkafolyamatot átláthatják és ezáltal izgalmas, jövőbemutató nagy projekteken vehetnek részt.

A több, mint száz fős csapattal dolgozó TSPC modern munkahely: nívós, belvárosi környezetben, kiemelt technológiai háttérrel és a magas szintű munkakörülmények biztosításával segíti a kollégák hatékonyságát. Munkatársaink összeadott szakmai tudása lenyűgöző, elkötelezettségük olyan komoly projektek többéves tervezési munkájában mutatkozik meg, mint a győri Dunakapu tér megújulása, a Millenáris Széllkapu Park újragondolása, a pécsi Orvostudományi Egyetem vagy a budapesti Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztése, innovatív megoldásai pedig a sport, a kulturális élet és a modern térrendezések megújuló egységeit emelik. Cégünk abszolút piacvezető a 3D-tervezés és a BIM-technológia alkalmazásában és a nemzetközi piacra lépés kapujában áll.

Dolgozz velünk, ha szívesen lennél a TSPC csapatának tagja, hogy szaktudásoddal, műszaki és technológiai újításokra való nyitottságoddal és elkötelezett, felelősségteljes munkavégzéseddel részese lehess Magyarország legnagyobb projektjeinek.

Bemutatkozó kisfilmünk ITT megtekinthető.

Amennyiben nincs jelenleg neked megfelelő pozíció meghirdetve, küldd be bemutatkozásodat a NYÍLT JELENTKEZÉS formában! Jelentkezésed így bekerül az adatbázisunkba és örömmel keresünk majd meg, ha úgy látjuk, hogy neked megfelelő pozíciót nyitottunk.

Hallgatói gyakorlatra pályázókat is szívesen várunk az építészeti szakma gyakorlására, melyre minimum 2 hónapot javaslunk. Kérjük, gyakornoki jelentkezésed mellé feltétlenül csatold ajánlóleveled, portfóliód és tanulmányi igazolásod, ezek hiányában nem tudunk hallgatói gyakorlati helyet biztosítani.

Hogyan jelentkezz
Kérjük, töltsd ki a meghirdetett pozíció jelentkezési lapját, és csatold a motivációs leveled, amely tartalmazhatja az ajánló leveled, a CV-d és portfóliód, PDF formátumban a megjelölt mérethatár betartásával. Kérjük, ne adj be jelentkezést email-en keresztül! Felhívjuk a figyelmed arra is, hogy több pozícióra való jelentkezés nem növeli a felvételi esélyt, és lassíthatja a jelentkezés feldolgozásának folyamatát. Köszönjük!

Hogyan válaszolunk
Célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten legfeljebb 2-3 héten belül elbíráljuk és pozitív elbírálás esetén válaszoljunk a jelentkezésekre. Visszajelzéseink rendszerint e-mail vagy telefonon történő megkeresés útján történnek, hogy megbeszéljük az esetleges további teendőket.

2017/2018-ban a TSPC Csoport Szerethető Munkahely

Aktuális állásajánlataink

Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat

Jelen adatkezelési tájékoztatás elolvasásával tudomásul veszem és elfogadom a TSPC cégcsoport általi adatkezelésre vonatkozó előírásokat és kifejezetten hozzájárulok a tájékoztatásban megjelölt személyes adatok itt leírtak szerinti kezeléséhez és felhasználásához.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a TSPC Kft. és kapcsolt vállalkozása körében lévő cégei (Kádár Consulting Kft., TSPC Mérnökiroda Kft., TSPC BIM Kft., TSPC Slovakia s.tr.o.) részére hozzájárulásomat adom az általam megadott személyes adatok kezeléséhez.

Jelen hozzájárulás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel, önkéntes, határozott és kifejezett.

Az adatkezelés kizárólagos célja: esetleges jövőbeni álláslehetőségekről történő értesítés. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásig érvényes; hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, mely esetben a TSPC Kft. és kapcsolt vállalkozása körében lévő cégei törlik valamennyi személyes adatomat.

Az adatkezelési hozzájárulás az alábbi adatok TSPC Kft. – és kapcsolt vállalkozása körében lévő cégei – által történő adatkezelésre vonatkozik:

  • teljes név
  • e-mail cím
  • szakirányú tanulmányok
  • munkavégzés helyére vonatkozó preferencia

Az adatkezelő adatai:

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Székhely: 9011 Győr, Ezerjó út 10.
Cégjegyzékszám: 08-09-025358
Adószám: 24084794-2-08

Adatkezelési cél és jogalap

A személyes adataim megadásával az adatok alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járulok hozzá, továbbá az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése

Az adatlapot kitöltő személy neve, kapcsolattartási adatai (teljes név, e-mail cím), szakirányú tanulmányok, munkavégzés helyére vonatkozó preferencia

Az adatkezelés célja

Közvetlen üzletszerzési célú, kifejezetten állásajánlatokkal történő célzott megkeresés, amely a potenciális munkaerő direkt megszólítását célozza.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő és az adatlapot kitöltő személy jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, az érintettek hozzájárulása. A jogos érdek: a magas színvonalú szakmai munka kiépítése

Kezelt adat és az adatkezelés időtartama:

Az adatlapot kitöltő személy neve, kapcsolattartási adatai (teljes név, e-mail cím): valamint szakirányú tanulmányok és munkavégzés helyére vonatkozó preferenciájának megőrzése a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 5 évig.

Az adatkezelésben érintett személyt megilletik a GDPR rendeletben foglalt jogok, így a – teljesség igénye nélkül – tájékoztatáshoz való jog (12. cikk), személyes adatok hozzáféréséhez való jog (15. cikk), helyesbítéshez való jog (16. cikk), törléshez („az elfeledtetéshez”) való jog (17. cikk), az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk), adathordozhatósághoz való jog (20. cikk), a tiltakozáshoz való jog (21. cikk). Az érintett a GDPR rendeletben foglaltak szerint jogorvoslattal élhet.

A TSPC Kft. által közzétett jelen – az álláskeresőkre vonatkozó – adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem.

Győr, 2020.

Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom
Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Köszönjük munkavállalóinknak és partnereinknek, hogy lehetővé tették, hogy cégünk, a TSPC egy gyors átállás után, megteremtve a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, változatlan lendülettel folytathatja a munkát.

A TSPC számára prioritás a munkatársak biztonsága és egészsége, a jelenlegi nehéz helyzetben pedig fontosnak tartottuk, hogy közösségként gondolkozva, egymásért is tegyünk - döntéseink ezt szem előtt tartva születtek meg.

Hiszünk benne, hogy az új munkakörnyezet új nézőpontot, ötleteket és friss energiákat jelent majd - továbbra is szakértelemmel és dinamikus csapattal kísérve megrendelőinket az ötlettől a megvalósulásig.