Skip to main content

A mai kor orvosi és műszaki követelményeinek megfelelő, modern, felújított műtőt kap a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet. A generáltervező TSPC részéről Faltusz Csaba projektvezető építésszel beszélgettünk.  

Miért van szükség erre a fejlesztésre és milyen kiinduló állapottal kezdődött a munka?

A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet jelenlegi projektjében a fejlesztés célja a magasabb rizikójú műtétek komplikációinak könnyebb elhárítása és a betegellátás hatékonyabbá tétele a beteg mozgatása és szállítása nélkül, azaz egy multidiszciplináris team számára komplex beavatkozás elvégzése egy adott helyen és időben. A modern hibrid műtő kialakítása és eszközparkja biztosítja és lehetővé teszi valamennyi ér-, koszorúér- és billentyűbetegség, valamint a szívritmuszavarok kezelését is.

Kiinduló állapotként a tervezett fejlesztéssel érintett épületrész, az emeleti szintek építészeti és szakági felmérése, a meglévő elektromos, gépészeti és tűzvédelmi rendszerek megismeréssel, szemrevételezéssel kezdődött, megismerve a fejlesztési elképzeléseket, alaprajzi és műszaki összefüggéseket a megrendelő főigazgató főorvos úr és csapata helyszíni tolmácsolása mellett.

Mit jelent a hibrid panelműtő kifejezés?

A hibrid műtőblokk egy kombinált képalkotó és operációs helyiség, amelyben elvégezhető az a sebészeti és katéteri eljárás, amelyhez nem szükséges a beteg mozgatása és szállítása, azonos időben alkalmazható intervenciós radiológia képalkotó eszközei és az operációs eljárások, mindez egy olyan műtői környezetben, amely kizárólag korszerű panelrendszer közé illesztett műhely. A műtő kiépítésére és telepítendő eszközeinek alkalmazására kizárólag korszerű tisztatéri panelfal és mennyezeti rendszer biztosítja a helyiség steril környezeti kialakítását, erős- és gyengeáramú, IT és gépészeti berendezések megfelelő, professzionális és strukturális együttműködését.

Milyen speciális igényeknek kellett megfelelni?

Speciális igényként merült fel a műtő technológiával ellátott területeinek kialakítása során a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelősége, szükség szerint tervezett megerősítése. Emellett fontos volt a meglévő épület tűzvédelmi környezetébe egy magasabb tűzvédelmi és gépészeti követelményrendszerrel bíró műtő és kiszolgálóhelyiségeinek integrálása a meglévő orvosi és betegellátó funkciók alaprajzi kötöttségei mellett. A tervezés alatt figyelemmel kellett lenni az épületben már elindult, fejlesztéssel érintett területek, épületrészek, gépészeti berendezések telepítési szükségleteire.

Milyen szakterületek dolgoztak együtt a projektben?

A műtők tervezése során az orvostechnológia, gyógyászati gáz, valamint az építészeti és tartószerkezeti követelmények kialakításához – a meglévő épület adta kötöttségei miatt – összehangolt gépészeti, tűzvédelmi és elektromos szakági együttműködésben dolgoztunk.

A kialakítandó műtők tűzvédelmi-, hangszigetelési-, sugárvédelmi, orvostechnológiai, gyógyászati gáz követelményei, a műtők levegőellátása, illetve a műtői berendezések segédszerkezetei, tartószerkezete további bontásokat és beavatkozásokat tett szükségessé. Érintettek itt a meglévő gépészeti rendszerek, a szintközi vasbeton födémszerkezetek (áttörések készítése, átfúrások, acél megerősítések), a vasbeton pillérek körüli meglévő-megmaradó falszerkezetek és strangok, valamint a hibrid műtő területén meglévő homlokzati nyílászárók érintettsége.

A TSPC sokrétű szaktudást halmozott fel egészségügyi intézmények fejlesztésekor. Mit tudtatok ebben a projektben a tapasztalatból érvényesíteni?

Tapasztalatainkból érvényre juttattuk a telepítendő funkció, a használhatóság és a legmodernebb orvosi eszközök műszaki igényeinek összehangoltságát a műtő belsőépítészeti, építészeti követelményrendszerével.