Skip to main content

Felújításra kerül a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hőgyes tömbje és Bakáts tömbje, valamint új, modern épületek jönnek létre a TSPC Csoport tervei alapján, így a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 6 intézete egy helyen lesz megtalálható. A TSPC Csoport generáltervezési feladatokat lát el, így a tervezéstől az átadásig végigkíséri az új oktatási és kutatási központ fejlesztését.

A projekt elsődleges célja, hogy az egyetemi kar egy kampuszra összpontosuljon, megkönnyítve ezzel a hallgatók közlekedését az épületek között. A Hőgyes Tömbben jelenleg a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 4 intézete tevékenykedik: Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Gyógyszerészeti Intézet, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, és a Szerves Vegytani Intézet. A Gyógyszerhatástani Intézet a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben, a Farmakognóziai Intézet a Belső Klinikai Tömb Központi épületében foglal helyet. A megvalósuló létesítmény mind a hat intézménynek helyet adna.

A tervezők számára komoly kihívást jelent az ütemezett megvalósíthatóság biztosítása, ugyanis a tervezési terület kötött, a terület sűrű városszövetben található. Fontos szempont még, hogy a fejlesztés teljes folyamatában, üzemszünet nélkül tudjon működni az oktatás, valamint a nemzetgazdasági érdekű gyógyszer előállítás. A létesítmények tervezetten 3 ütemben valósulnak meg. A jelenleg üresen álló Bakáts tömb az első ütemben kerül felújításra, így itt mihamarabb megkezdődhet az egyetemi oktatás, ezután jönnek létre az új épületek, végül pedig a Hőgyes tömb lesz felújítva, amelyben jelenleg is folyik a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóinak képzése.

A Kar intézeteinek tevékenységeiben az alábbi fő funkciók találhatóak meg: elméleti oktatás, gyakorlati oktatás, kutatás. Külön funkciót lát el az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, amely biztosítja első sorban a Semmelweis Egyetem klinikáinak, intézményeinek gyógyszer-ellátását. A gyógyszerelőállításra alkalmas helyiségek szintén felújításra kerülnek. A fő funkciójú helyiségeket kiszolgálóhelyiségek egészítik ki, valamint létrejönnek közös használatú terek is, mint az aula, büfé, közösségi rekreációs területek, nagy előadótermek, szemináriumi termek, számítógépes termek, NMR laboratórium, bioanalitikai laboratórium, fizikai-kémiai-morfológiai laboratórium, kutatólaborok, irodák, gazdasági irodák, tanulmányi osztály, hallgatói önkormányzat. Ezen funkciók mellett az új létesítményben helyet kapnak bérlaborok vendégprofesszorok számára. A Hőgyes tömbben található speciális NMR labor a fejlesztések után tervezetten áthelyezésre kerül.

Műemlékvédelmi szempontból a meglévő épületek meghatározó értéket képviselnek, a TSPC csoport kiemelt figyelmet fordít a műemléki értékek megőrzésére, illetve az új igényeknek a meglévő struktúrába történő integrálására. A Hőgyes Endre utcában a neoreneszánsz-eklektikus, a Bakáts téren pedig a szecessziós, illetve neobarokk épületek felújítása, és értékeik megőrzése a tervezési folyamat alapvetései.

A fejlesztéseknek köszönhetően új lehetőségek tárulnak a Gyógyszerésztudományi kar elé, megtelik élettel a környék, a TSPC csoport pedig egy újabb egyetem életét könnyítheti meg a tervezői munkájával.

Stáblista:

Projektmenedzser: Winkler Péter, Zsók Anikó

Projekt vezető: Bánhegyi Zsolt

Építészek: Écsi Zoltán, Ozsváth-Klenik Annamária, Fehér Orsolya, Fekete Attila, Varga Péter