Projektek

Millenáris Széllkapu Park

ELŐZMÉNYEK

A Millenáris park területével összehangoltan a Sétány- Margit körút- Kis Rókus utca- Fény utca által határolt területen kialakításra kerül egy 2 szintes mélygarázs, kiszolgáló területekkel, a Fény utca bizonyos szakaszának áthelyezése és lesüllyesztése, valamint a Millenáris parkkal szoros kapcsolatban egy rekreációs városi park. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk az újonnan kialakítandó park és a Millenáris park kapcsolatára. A Fény utca felőli közforgalom átvezetése a park alá vezetett átkötőúttal lett kialakítva.

A tervezett park területén elhelyezendő felszín alatti terek kiszolgáló építményei, és a parkot kiszolgáló létesítmények összefogottan kerülnek kialakításra.

Az így elhelyezett építmények építészeti tömegformálásukkal keretbe foglalják a Parkoló be- és kihajtó rámpáit, védik a Parkot a környező utcák forgalmi zaj- és légszennyezésétől. A Park egy dominánsan zöld, nyugodt kikapcsolódást kínáló terület. Az alapfelvetés minél több zöldfelület biztosítása volt, amit a szabályozás mutató számai is indokolnak.

Tervezési feladat volt még a park utcai homlokzatainak megformálása, környező utcákról látható megjelenésének környezetbe való integrálása. Egyrészt a parkban kialakított dombok támfalai, másrészt a zárhatóság indokolja, hogy a parkot részben építmény jellegű támfalak, részben pedig áttört kerítés vegye körül. Koncepciónk szerint ez egy plasztikusan megfogalmazott térfal, ami az egyes parkba vezető bejáratoknál az utca felé teresedve alakulna ki. Ezzel reagálva a környező urbánus szövetre, és kapcsolatot teremtve park és az utca világa között. A Kis Rókus utca felőli falszakaszon a már említett urbánus homlokzatrész kerül kialakításra, ami átfut a déli lejtőt megtámasztó támfalba. A térfalak látszóbeton felületét a szélfútta növénymotívumot imitáló zsaluzott látszóbetonból képzeltük el, ami direkt vizuális kapcsolatot ad és sejteti a mögötte helyezkedő park létét.

A területen létesítendő két szintes mélygarázs közforgalmú parkolóként 496+6 személygépkocsi tárolására, ki-és beléptetésére, belső közlekedésének biztosítására alkalmas. A mélygarázs és a park egymáshoz történő kapcsolódásakor a tervezés során figyelembe vettük a tervezési programban meghatározott gépkocsi megközelítések optimális helyét, azok kialakíthatóságát, forgalomtechnikai helyigényét és a kapcsolódásokat a már meglévő úthálózati rendszerekhez. A Millenáris parkot és a mélygarázs feletti új zöldterületet tematikusan és funkcionálisan összekapcsoltuk, így a Kis Rókus utca felé egyirányú Fény utcát a Millenáris park előtt a park zöldfelületeivel integrált lefedéssel térszín alá süllyesztettük. A Kis Rókus utcát elérve érkezik fel a felszínre ez az útszakasz.

A gyalogos-biciklis sétány mellett a Mammut 2 homlokzatával azonos magasságú, többszintes, növénnyel futtatott installáció kerül elhelyezésre. Ez egy, a Millenárisba átfutó, növényfalként megjelenő elem, amely a tervezett park mintegy vertikális kiterjesztése, és megjelenésében erősíti a természetes alternatívát a bevásárlóközponttal szemben. Az installáció egy 6m széles, változó magasságú „nyitott műtárgy”, amely a mélygarázs Margit körút felé eső kihajtója fölött indul és a körúttól a Fény utca felett átívelve a Millenáris parkba vezet át. Ennek növényzete, megjelenése, színe akár évszakonként változhat. Alkalmas helyszín reprezentatív események háttereként is.

Külső megjelenését a kuszának tűnő, mégis szabályos rendszerben ismétlődő, függőlegestől az installáció hossz vonalában kitérő oszlopsor és a felfuttatott növényzet évszakonkénti változása határozza meg. A növényfalak által meghatározott belső terében sétálva a födémek áttörésével, rámpák vezetésével különleges téri élmények alakulnak ki.

További infó: https://www.tspc.hu/szellkapu/

A Millenáris Széllkapu Park a BIG SEE Architecture Awards  2020 Landscape kategória nyertese.

  • helyszín :Budapest II
  • funkció :közpark, mélygarázs
  • év :2015-2019
  • bruttó szintterület:41.000 m2
  • megbízó :Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.
  • tevékenységek :koncepció terv, vázlatterv, belsőépítészet, látványterv, videó, engedélyezési terv, kiviteli terv, költségvetés, BIM, infrastruktúra tervezés, közmű tervezés, szakági tervezés, geodéziai felmérés, műszaki ellenőrzés
  • státusz :folyamatban
  • munkatársak :Kádár Mihály, Könözsi Szilvia, Szántó Csilla, Fekete Attila, Szente Zoltán, Ellenrieder Orsolya, Lakomcsik Attila, Szalai Dóra, Huszár Attila, Gönye Péter, Ábrahám Krisztina, Fejér Szabolcs, Nagy Tamás Bajnok, Lakatos Janka, Leipold Kolos, Tornyi Dávid, Parai Zoltán, Kovács Erzsébet, Péter Éva
  • partnerek :4D Tájépítész Iroda, FŐMTERV, DudáStudio, A4 Stúdió, Brick Visual
Adatkezelési tájékoztatónk jogszabály változás miatt frissült, de az adatok kezelésének részletei változatlanok. A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.
Elfogadom
Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Megoldásokat szállítunk - otthonról is!

Köszönjük munkavállalóinknak és partnereinknek, hogy lehetővé tették, hogy cégünk, a TSPC egy gyors átállás után, megteremtve a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, változatlan lendülettel folytathatja a munkát.

A TSPC számára prioritás a munkatársak biztonsága és egészsége, a jelenlegi nehéz helyzetben pedig fontosnak tartottuk, hogy közösségként gondolkozva, egymásért is tegyünk - döntéseink ezt szem előtt tartva születtek meg.

Hiszünk benne, hogy az új munkakörnyezet új nézőpontot, ötleteket és friss energiákat jelent majd - továbbra is szakértelemmel és dinamikus csapattal kísérve megrendelőinket az ötlettől a megvalósulásig.